Om kören - styrelse
Ordförande
Harald Leandersson
  Sekreterare
Anders Bengtsson
Kassör
Claes Westerlund

Övriga ledamöter:

Evert Karlsson, Brandt Thomsen, Anders Johansson, Torsten Persson,Bo Blomqvist och Roger Johansson