Om kören - Dirigenter
  Peter Nilsson, förste dirigent
Peter är kyrkomusiker i Östra Torsås pastorat. Förutom att leda kören spelar han en mängd olika instrument. Dragspelet är ofta med på körens framträdanden. Peter frilansar också som vissångare och underhållare.
  Lars Hallgren, andre dirigent
Lars har arbetat som kantor i Tunabergskyrkan i Gamla Uppsala. Han är numera pensionär, men fullt sysselsatt med att vikariera i olika kyrkor. Han spelar lika gärna cembalo som orgel.
  Harald Leandersson, ordförande
Harald är också pensionär. Han tillhörde en gång en utdöende art inom Svenska Kyrkan - skolkantor, dvs folkskollärare och kyrkomusiker i en förenad tjänst. Denna tjänst fullgjorde han i Furuby församling.