Om kören

Växjö Manskör är idag en sammanslagning av Värends Hembygdskör och Växjö Manskör. Detta skedde år 2000. Båda de ursprungliga körerna har gamla anor. Värends Hemygdskör bildades redan 1907 och Växjö Manskör 1923.

Den "nya" kören medverkar - liksom sina föregångare - där det är till nytta och glädje för samhällslivet.
Varje år görs ett 20-tal egna framträdanden. Det kan gälla offentliga konserter, framträdanden inom den kommunala musikverksamhetens ram, sång i kyrkor och på sjukvårdsinrättningar. Dessutom samverkar kören med andra musikorganisationer. Kören har också deltagit i flera vänortsbesök och den har utbyte med körer i andra länder. För två år sedan gästade kören Toscana i Italien. Andra platser man besökt är Hönefoss i Norge och Minnesota i USA.

Kören behärskar en omfattande, såväl profan som sakral repertoar, inrymmande både äldre och modern körmusik.