Om kören - styrelse
Ordförande
Harald Leandersson
  Sekreterare
Anders Bengtsson
Kassör
Vakant

Övriga ledamöter:

Evert Karlsson, Gunnar Hagberg, Bo Persson, Roger Johansson och Brandt Thomsen